Massage Tô Châu

Massage Studio
0.0
5 समीक्षाओं के आधार पर

समीक्षाएं

Cầ
Cần Thơ T
71 month ago
Massage tô châu
5
5 B
99 month ago
193A-195A Khu dân cư 91B,An Khánh,Ninh Kiều,tel:0710.3822822 hoặc Tổ 7 Khu vực 10 đg Quang Trung,Cái Răng 0710.383.6767,www.tochau.com.vn
5
5 B
102 month ago
Nice services,120.000 vnd/ticket,good technique
5
5 B
102 month ago
Karaoke & but PR girls are so so,price ok
5
5 B
102 month ago
Có màn massage cá rỉa rất đã