Стопанска Академия "Д. А. Ценов"

University
0.0
1 समीक्षाओं के आधार पर

समीक्षाएं

An
Angel P
125 month ago
Стопанска академия „Д. А. Ценов" е водеща образователно-научна и културна институция в Република България. Включва четири факултета, 20 катедри, научно-изследователски центрове, Колеж по икономика и у