MRT Tao Poon (PP16/BL10) (MRT เตาปูน)

Train Station
4.1
5 समीक्षाओं के आधार पर

समीक्षाएं

Do
Don K
9 month ago
กระจอกชิบหายลงทุนทำสถานี+รถไฟฟ้าเป็นหมื่นล้านน้ำยาล้างมือยังไม่มี
พั
พัชร พ
10 month ago
อย่าหน้าด้านนั่ง เขาสำรองไว้ให้คนในรูป แต่ถ้ามึงควายโดยกำเนิดก็ตามใจ
พั
พัชร พ
10 month ago
แจ้งตำรวจ191(กำลังพลเสื่อม)พวกนี้มาทำไมให้เปลืองเงิน ไม่เห็นทำอะไรวันๆนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือขึ้นมามึงจะทันเหรอ Fucking stupid
Do
Don K
18 month ago
ไปท่าพระ....
Pa
Patchathep T
51 month ago
เดินทางต่อรถสะดวกครับผม