Sân Bay Cam Ly

Airport
0.0
1 समीक्षाओं के आधार पर

समीक्षाएं

5
5 B
86 month ago
Sân bay quân sự cũ,giờ bỏ hoang & là chỗ tập xe ô tô,chả có gì thú vị ở đây/uncultivated land army airport,now this a place for car drill& practice,nothing interesting here
  • Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Vietnam, GPS: 11.9503,108.4114