Đèo Bình Đê

Scenic Lookout
0.0
2 समीक्षाओं के आधार पर

समीक्षाएं

Hu
Huỳnh V
48 month ago
Nối quảng ngãi với bình định chứ mộ đức nào trong đó
5
5 B
64 month ago
Gọi là đèo cho oai chứ giờ đã đc mở đường&hạ độ cao xuống khá nhiều so với ngày xưa nên đi 0 có cảm giác lên đèo cho lắm.Dài nhg khá thẳng,0 quanh co,nối liền Đức Phổ & Mộ Đức,view đầm nước mặn
  • Quốc Lộ 1A, Vietnam, GPS: 14.609116,109.05309